اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۱۰
عکاسی تجاری چیست؟

عکاسی تجاری چیست؟

تقریباً هر تصویری که به منظور فروش یا تبلیغ چیزی گرفته شده باشد میتوان به عنوان محصول عکاسی تجاری به آن اشاره کرد.
۱۴۰۲/۰۱/۲۸
عکاسی صنعتی چیست؟

عکاسی صنعتی چیست؟

عکاسی صنعتی یکی از شاخه های مهم و اساسی در رشته عکاسی می باشد. هدف عکاسی صنعتی هدف اصلی عکاسی صنعتی، بازتاب واقعیت و جزییات محصولات می باشد.